Her kan alle sætte sig bag rattet!

Her kan alle sætte sig bag rattet!

Bæredygtig omstilling i Ditobus

Elbusser fylder helt naturligt meget i den grønne omstilling hos DitoBus. Men uden dygtige chauffører til at køre de nye elbusser og glade medarbejdere til at sørge for al logistikken omkring busdriften, så ville de blive en dyr investering for virksomheden. Det ved de hos DitoBus, som gennem årene har skabt en virksomhedsånd med fokus på ordentlighed, arbejdsglæde og sammenhold. Og den del af virksomheden er mindst lige så vigtig for den bæredygtige omstilling, som elbusserne er.

af Anette Kalle Larsen, fotos: DitoBus

 

Alle kan køre bussen

”Hvis alt virkelig brænder på, så må vi ud bag rattet,” smiler Mie Kruse Skaaning, der arbejder med forretningsudvikling og grøn omstilling hos DitoBus.

Hos DitoBus har stort set alle ansatte et stort buskørekort i lommen - chauffører såvel som administrativt personale og ledere. Det er selvfølgelig ikke alle de mere end 1.000 medarbejdere, der dagligt sidder bag rattet på en af virksomhedens busser, men hvis der blev brug for det, så ville de kunne løfte opgaven.

”Vi kan ikke servicere vores kunder uden chaufførernes arbejdsindsats, og det er deres fortjeneste, når vi har tilfredse passagerer,” siger hun og fortsætter: ”Vi har aldrig haft ture, der er udgået på grund af sygdom eller mangel på chauffører. For når vi har udfordringer – og dem har vi lige så tit som alle andre – så står der kollegaer, der er klar til at gå et ekstra skridt.”

Den ånd af fællesskab beskrives meget præcist af en af de ansatte: ”DitoBus er noget helt specielt. Det har været det bedste job i mit liv, og jeg bliver her nok mange år endnu,” udtaler den 71-årige buschauffør Jogvan Joensen på DitoBus’ profilvideo.

Emissionsfri busdrift
Den grønne omstilling hos DitoBus indebærer, at flere og flere rutebusser skifter fra de konventionelt dieseldrevne til el. ”Omlægning til elbusser er nok den største opgave for os lige nu. Vi begyndte omstillingen med at indkøbe 2 elbusser til Holbæk by for at lære at håndtere dem. Nu har vi 6 elbusser i drift på Læsø, i Holbæk og i Nakskov, ” forklarer Mie Kruse Skaaning.

DitoBus har yderligere 32 elbusser som skal i rutedrift her i 2022, og i 2023 er ankomsten af yderligere 33 elbusser allerede planlagt. Nu går det lige pludselig stærkt.

Der er en række klare fordele ved elbusser. Den altoverskyggende er selvfølgelig, at de ikke udleder CO2. Ved at udskifte en ældre dieselbus med en eldreven, ophører forbruget af de fossile brændstoffer, og det skaber en fortrængt CO2-effekt. Ved at køre på el udledes ingen røg og udstødningsgas, og det giver en renere luft uden alle de sundhedsskadelige partikler, der forurener og skaber sundhedsproblemer - især i vores byer. Desuden er elbusser yderst støjsvage.

Men for at høste den fulde effekt af elbusserne, så er det vigtigt at lære at håndtere dem korrekt.

Ny læringskurve og øget digitalisering
Virksomheden har altid haft fokus på flådestyring og på at køre så energioptimalt som muligt. Det fokus er kun blevet større i dag. Det er ikke længere udelukkende et internt fokus hos DitoBus, for der er en øget bevidsthed om at passe på jordens ressourcer hos både passagerer, trafikselskaber og kommuner.

Hos DitoBus hænger den grønne omstilling også sammen med øget digitalisering og intelligent styring af busserne. Der er mange ukendte faktorer og nye aspekter, der skal tages højde for ved overgangen til elbusser, forklarer Mie Kruse Skaaning:

”Vi arbejder hele tiden på at blive klogere på driften. Vi skal være opmærksomme på alt, hvad der sker, og i stand til at handle på det. Tag for eksempel hele opladningsdelen. Kørsel til tiden har altid været vores primære opgave, og hvor det tidligere tog under 5 minutter at tanke en bus, tager det nu op til flere timer. For vi kan først køre, når batteriet er tilstrækkeligt opladt - ellers risikerer vi, at bussen ikke har kapacitet til alle opgaver.”

Samtidig er der også et helhedsorienteret perspektiv, som handler om at lade på de tidspunkter, hvor de belaster nettet mindst muligt. I hele dette teknologiskifte er der meget ny læring for chaufførerne.

”Elbusser reagerer lidt anderledes end de dieseldrevne, og ’plejer’ kan pludselig ikke bruges mere, når chaufførerne sætter sig bag rattet i en elbus. Heldigvis fortæller mange, at de synes bedre om at køre elbus. Den er på mange måder mere komfortabel, og jeg tror flere af dem er meget bevidste om, at de nu er en del af den grønne omstilling. Vi oplever, at alle har taget meget positivt imod elbusserne,” siger Mie Kruse Skaaning.

Første skridt: Rutebusser
Ud over den lokale linjetrafik, så kører DitoBus også turistkørsel – både lokalt og til udlandet – ligesom de har minibusser til servicetrafik såsom lægekørsel, skolekørsel, kørsel til genoptræning, ældrekørsel mv.

En udfordring med el-busser er, at batteriet er relativt tungt og pladskrævende. Derfor er det kun på den lokale linjetrafik, der indsættes elbusser. Teknologien er endnu ikke så udviklet, at den kan implementeres i minibusser og turistbusser. Dels fordi batteriet mangler rækkevidde til de helt lange ture, og dels fordi det bliver en udfordring ift. antal passagerer og bagage på grund af batteriets vægt og rumfang.

Bæredygtige leveregler i DitoBus
Ansvarlighed og ordentlighed er helt grundlæggende for DitoBus – både overfor hinanden som kollegaer og borgere og overfor busser, forbrug og materiel. Det hænger rigtig godt sammen med hele virksomhedens bæredygtige omstilling og elbaserede busdrift.

Vi har aldrig haft for meget i DitoBus. Derfor passer vi godt på det, vi har. Vi har ingen busser, der bare får lov at forfalde. Vi ved, at en bus er kostbar, og derfor tager vi alle ansvar for vask, rengøring og en god vedligeholdelse - ligesom vi alle tager ansvar for både socialt og miljømæssigt at passe på vores omgivelser.

Ovenstående er et udsnit fra de leveregler, som DitoBus har arbejdet med lige siden etableringen i 1950. Citatet stemmer overens med det begreb om bæredygtighed, som først blev formuleret i Brundtlands-rapporten i 1987 og siden blev gentaget med formuleringen af FN’s 17 verdensmål i 2015.

For vi skal passe på det vi har, hvad enten det er jordklodens ressourcer eller en vognpark busser.

 

Gode råd til din virksomhed
Mie Kruse Skaaning har tre gode råd, hvis du og din virksomhed går og overvejer at skifte til eldrevne køretøjer:

1. Det er helt ok at starte i det små – Tag et trin ad gangen. Vi gør alle det bedste, vi kan, og grøn omstilling er en gradvis udvikling. Hos DitoBus har vi heller ikke udskiftet alle 500 busser til eldrevne endnu.
2. Hop ud i det – Prøv det af! Du finder først for alvor ud af hvordan teknologien fungerer, når du arbejder med den på daglig basis.
3. Noget bliver dyre lærepenge – Det skal selvfølgelig stå mål med investeringen, men forbered dig på, at ikke alting fungerer, som du forestiller dig.

Om DitoBus

DitoBus startede i Ugerløse tilbage i 1950 og er i dag landsdækkende med mere end 500 busser og mere end 1.000 ansatte chauffører. DitoBus har både linjetrafik, servicetrafik og turistkørsel. Niels Gregers Boers og Ib Gregers Boers har været direktører siden 1996. Gennem årene har DitoBus opkøbt flere virksomheder og er i dag blandt de 6 største busselskaber i Danmark.

Glæde, sammenhold og kvalitet er de centrale leveregler, som DitoBus bygger på. De har været en del af ånden i virksomheden siden 1950’erne.

DitoBus blev nomineret til Holbæk Erhvervsforums Erhvervspris 2021 og i den forbindelse blev denne profilvideo præsenteret ved prisuddelingen 30. marts 2022.

Virksomheden udarbejder årligt et samlet CO2-regnskab og har allerede gjort det de seneste 6 år. Det er blandt andet et krav fra trafikselskabet Movia, som står for udbud af busdriften i Holbæk Kommune. De to elbusser, som DitoBus har sat i rute i Holbæk reducerer årligt kommunens udledning med 90 ton CO2. Læs mere i artiklen ”De gule bybusser bliver grønnere”.

Vidste du…

… at elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end dieseldrevne busser, og at de 100% elektrificerede.

… at Brundtland-kommissionens rapport tilbage i 1987 for alvor satte begrebet bæredygtig udvikling på dagsordenen og fastsatte definitionen som: ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

… at FNs Verdensmål fra 2015 udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN's 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Du finder andre Bæredygtig Omstillingsartikler her

Det siger vores medlemmer

Udbudsservice

”Jeg har længe været koblet på Erhvervsforums udbudsservice – blot for at følge lidt med i rådgivermarkedet – men pludselig sendte Niels mig et udbud, der var spot on på mine ydelser"
Kenneth Ziersen
Energi Made Right ApS

Godt samarbejde!

”I gør det rigtig godt, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.”
Lene Kildegaard
Partner, godkendt revisor Revisorgården

Gode initiativer og altid positive

"Jeg har været medlem siden 2015 og altid mødt gode initiativer og positiv vilje blandt Erhvervsforums medarbejdere til at gøre en forskel for os i B&A (for at fremme samarbejdet mellem virksomhederne og skabe gode kontakter til Holbæk Kommune) Jeg kan kun anbefale andre at være med i netværket."
John Madsen
Odsherred Maleren

I skubber på!

"Hvor er det bare en fornøjelse og ekstremt værdifuldt at deltage i jeres arrangementer. Hvor må det også være givende for jer, at være med til at skubbe gang i erhvervslivet og hjælpe iværksættere i gang!"
Rikke Rye
Krarup & Rye

Et værdiskabende medlemskab

MerkurNord har siden vores etablering i 2015 været stolte og aktive medlemmer af Holbæk Erhvervforum. Vi har fundet netværket, rådgivningen og særligt arrangementerne meget værdifulde igennem årene, og jeg vil helt klart anbefale enhver virksomhed - uanset størrelse - et medlemskab!
Daniel Hassing
CEO & Partner, MerkurNord

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyheder og informationer fra Holbæk Erhvervsforum.
© 2023 Holbæk Erhvervsforum | Hjemmeside af MerkurNord
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram