Spring til indhold

Solcelle- & vandveje - Fordi morgendagens asfalt er bæredygtig!

Bæredygtighed med Colas Danmark

tekst: Anette Kalle Larsen, fotos: Colas Danmark

”Vi bygger fremtidens veje med bæredygtige løsninger,” lyder det fra Colas. Og meget tyder på at fremtidens veje er fyldt med både el, solceller, dræn og genbrugsmaterialer. Disse nytænkende former for asfalt udspringer fra koncernens vejforskningslaboratorium - verdens største privatejede af slagsen. Colas er dog fuldt ud klar over, at det at være en bæredygtig koncern er meget mere end asfalt: Ligestilling, trivsel, uddannelse, arbejdsmiljø mv. indtager en lige så fremtrædende rolle.

 

Colas Danmark – ny opskrift på asfalt

Colas er en asfaltentreprenør, som har bygget danske veje i mere end 90 år, og som selv producerer asfalt. Der er sket meget siden den første asfalt blev lagt ud i 1930 og frem til i dag, hvor Colas Danmark er del af en global koncern, der bygger veje på fem kontinenter.

Men opskriften på asfalt er grundlæggende den samme: Sten- og grusmaterialer, der bindes sammen af det oliebaserede materiale bitumen. Dog er det i dag muligt at erstatte bitumen med et bæredygtigt bindemiddel – eksempelvis vegetabilsk olie, som Colas har haft patent på siden 2004.

”Ved at bruge vegetabilsk olie til asfalten skaber vi bioasfalt med et betydeligt mindre CO2-aftryk end klassisk asfalt. Det fungerer også til overfladebehandlingen i fx parker og indkørsler, hvor man ønsker en særlig æstetik og et fokus på miljø, ” forklarer Anders Fynboe, regionsdirektør hos Colas Danmark.

 

Asfalt med unikke evner

Anders Fynboe er fast tilknyttet hovedkontoret i Glostrup, og han har blandt andet det overordnede ansvar for regionens asfaltafdelinger i Køge, Glostrup og Undløse. Om asfaltproduktionen forklarer han:

”I dag er asfalt ikke bare asfalt. Vi arbejder rigtig meget med klimasikring og bæredygtig asfalt, så en vej kan i dag tjene mange andre formål end blot transport fra A til B.”

Colas har udviklet en solcellevej, som i løbet af dagen selv kan producere strøm. ”Det er et udviklingsprojekt med fantastiske muligheder. En solcellevej kan producere strøm i helt øde områder – fx i ørkener eller på solrige savanner. Eller vi kan udlægge den ved el-ladestandere rundt om i vores byer til elbiler og elcykler,” forklarer Anders Fynboe. 

Der findes også gennemtrængelig dræn-asfalt, som regnvand stille og roligt kan sive igennem og på den måde være med til at forsinke vandets kurs mod kloaksystemet. Det bruges flere steder i Danmark, hvor det er med til at dæmpe effekterne af de massive regnskyl, vi får flere og flere af.  ”Udover drænasfalt udfører vi også klimasikring med æstetiske vandrender i vejen. Vi kalder det Vandvejen, og ofte anlægges den som en del af et større bæredygtigt område. Det kan være et lokalområde, som ligger lavt eller er plaget af problemer med hyppige oversvømmelser,” fortæller Anders Fynboe. Vandveje er blandt andet etableret i Middelfart og Skanderborg Kommuner.

Og der findes støjreducerende asfalt, hvor selve belægningen mindsker støj mellem vej og bilernes dæk, lige så vel som asfalt med klimavenlige slidlag, som reducerer friktionsmodstanden mellem dæk og vej som sparer CO2. Det udlægges på de danske stats- og motorveje.

 

Bæredygtighed - en langsigtet investering

Når Colas melder ud, at de vil gå forrest og være verdensledere indenfor bæredygtig omstilling i deres branche, så forpligter det. Det er ikke en let målsætning at indfri, og de skal investere rigtig meget i blandt andet asfaltforskning og udviklingsprojekter.

”Der ligger et langt udviklingsarbejde bag vores bæredygtige asfaltløsninger. Colas har blandt andet et vejlaboratorium i Paris, hvor der sidder mere end 400 ingeniører og forsker. De tester og udvikler nye produkter,” forklarer Anders Fynboe.

Upcycling og genbrugsasfalt

Et af Colas fokusområder er genbrugsasfalt. Det har de arbejdet med gennem flere årtier, men hvor motivationen i 1980erne var drevet af de økonomiske gevinster ved at genanvende, så er klimaindsatsen og det at tage ansvar blevet en bærende bevæggrund.

”I dag bruger vi i gennemsnit 30 % genbrug i vores asfalt, og nogle typer asfalt indeholder helt op til 60 % genbrugsmateriale. Vi har meget fokus på at genbruge mere og mere, ligesom vi også upcycler – altså genanvender materialer, som tidligere blev betragtet som affald,” siger Anders Fynboe.

 

Ligestilling, asfaltskole og digesvaler

Bæredygtighed hos Colas er også trivsel, medarbejderpleje og biodiversitet. Tidligere var deres primære fokus på CO2, men i dag er paletten meget bredere. Helt konkret har virksomheden udvalgt 8 af FN’s Verdensmål, som de arbejder med.

Eksempelvis mål 5 Ligestilling mellem kønnene. Asfaltindustrien er en mandsdomineret branche, og for at fremme mangfoldighed og diversitet har Colas et mål om at fordoble antallet af kvindelige ansatte, så de udgør 20% af medarbejderstyrken. Antallet af kvindelige ledere er dog allerede oppe på 27%, altså væsentligt højere.

Efteruddannelse og opkvalificering er også i fokus via mål 4 Kvalitetsuddannelse. Det angår efteruddannelse og lovpligtige sikkerhedskurser, men også Asfaltskolen, hvor medarbejderne kan få hjælp til at tage en 9. klasses afgangseksamen. Anders Fynboe forklarer: ”Vi har mange asfaltørelever og praktikanter, og vi vil også gerne hjælpe de knap så bogligt tunge med at blive opkvalificerede.”

Et sidste eksempel er mål 15 Livet på land, som angår biodiversiteten. Colas driver egne grusgrave, og grusgraves næringsfattige skrænter er et sandt paradis for insekter, fugle og planter. Virksomheden har blandt andet opsat bistader og fuglekasser, ligesom den passer godt på digesvalerne ved at grave langt uden om de skrænter, hvor de bygger reder sommeren over.

 

Vi skal blive ved med at påvirke!

Definitionen af bæredygtighed hos Colas er bred - lige fra at skabe glade medarbejdere, bekæmpe korruption og måle CO2., ”Arbejdet med bæredygtighed er udfordrende, men det skaber også nogle muligheder, og vi skal blive ved med at være lydhøre, give plads til udvikling og påvirke samfundet omkring os,” forklarer Anders Fynboe, ”Vi har været i gang med bæredygtig omstilling længe og har lært meget undervejs. Det vil jeg gerne give videre til andre, der står over for den samme rejse”.

 

Gode råd til at komme i gang

Anders Fynboes tre gode råd til virksomheder, der skal i gang med bæredygtig omstilling:

  1. Skab den nødvendige plads til at fejle

Nogle af jeres ideer til bæredygtig omstilling vil vise sig ikke at være gode – sørg for at I har plads til at fejle undervejs, og plads til at lade jer overraske af processen.

  1. Pluk de lavthængende frugter

Få øje på de bæredygtige initiativer, som ikke koster alverden, og som hænger lige for næsen af jer – se vores eksempel med beskyttelse af de digesvaler (se video), der flytter ind i vores grusgrave.

  1. Vær bevidst om at nogle dele kræver store investeringer

Investeringer i bæredygtig omstilling er ikke gratis. Colas investerer rigtig mange økonomiske midler og mandetimer i vejforskningslaboratoriet. Du behøver bestemt ikke etablere noget lignende, men blot være klar på, at elementer i din bæredygtige omstilling vil kræve investeringer.

Vidste du…

… at du kan finde asfalt i helt naturlige forekomster rundt omkring på jorden. Det bliver skabt ved åbne oliekilder, hvor de lettere dele af råolien fordamper og får asfalten til at ligge tilbage. Verdens største asfaltsø, Pitch Lake, ligger i Trinidad. Den er 100 hektar stor og rummer mere end 10 millioner tons asfalt. Det er forbudt at svømme og fiske i søen.

Bioasfalt er en mere bæredygtig form for asfalt, hvor det oliebaserede bindemiddel bitumen er erstattet med en fornybar ressource -  eksempelvis sukker, sirup, ris, korn, kartofter, naturgummi eller vegetabilsk olie.

 

Om Colas

Colas Danmark A/S er en del af den internationale Colas Gruppe/ Bouyues-koncern, som er en af de største vejbyggere i verden og til stede i mere end 50 lande. Virksomheden udlægger asfalt, producerer asfalt på egne fabrikker og udvinder råstoffer i egne grusgrave.

Colas gruppens har et mål om at blive verdensledende inden for innovative og bæredygtige transportinfrastrukturløsninger og driver verdens største privatejede vejlaboratorium i Paris.

Læs mere i bæredygtige tiltag i Colas Danmarks seneste CRS-rapport fra 2020.

 

Læs om andre gode virksomhedscases

Find hele artikelserien om bæredygtig omstilling i andre medlemsvirksomheder her.Feedback

Sidst opdateret

22.01.2022

Ansvarlig redaktør

Lena Green