Spring til indhold

Præstemarken 1, 4420 Regstrup

Kommunen sælger én grund på Præstemarken 1 på 31.651 m², der kan udstykkes til to parceller på henholdsvis ca. 13.400 m² og 18.200 m²

Erhvervsgrunde

Luftfoto (pdf)
Find vej

Lokalplan nr. 4.1. (pdf) er gældende for området - til offentlig formål, kulturelle og fritidsformål.

Ejendomsmægler: Nybolig, Holbæk.

 

Generelle salgsbetingelser:

De enkelte områder skal bebygges/anvendes i overensstemmelse med bestemmelser i de respektive lokalplaner.
Arealerne sælges byggemodnede og skal være bebygget senest 3 år efter overtagelsen.
Salgspriserne for erhvervsarealerne for 2013 er fastsat til kr. 150,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der ikke må opføres beboelse, og kr. 250,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der må opføres beboelse i tilknytning til erhvervsbyggeriet. Priserne er plus moms.
Købesummen skal betales kontant pr. overtagelsesdagen.
Endvidere skal køber betale lednings- og tilslutningsbidrag til vandforsyning, elforsyning og varmeforsyning samt udstykningsomkostninger. Tilslutningsbidrag til kloakforsyning er indeholdt i grundkøbesummen.
Nærmere vilkår for salg af arealerne kan oplyses ved henvendelse til Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

02.10.2018

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Nybolig Holbæk

att: Søren Mosbæk
Ejendomsmægler og valuar, MDE
Vurderingskonsulent for Totalkredit

Tlf. 29 11 33 60
E-mail: smb@nybolig.dk