Spring til indhold

Hvalsøvej

Arealet er på ca. 76.000 kvadratmeter og er endnu ikke er byggemodnet, og heraf er ca. 60.000 kvadratmeter lokalplanlagt, og ca. 16.000 kvadratmeter mangler lokalplanlægning.

Tidspunktet for byggemodning vil være afhængig af interesse for køb af grund i området, hvor der i øvrigt er 50 m åbeskyttelseslinie til Åmose Å, som skal respekteres.

Lokalplan 2.9 (pdf) er gældende for en del af området.

 

Generelt om salg af Erhvervsgrunde i Holbæk Kommune.

De enkelte områder skal bebygges/anvendes i overensstemmelse med bestemmelser i de respektive lokalplaner.

Arealerne sælges byggemodnede og skal være bebygget senest 3 år efter overtagelsen.

Salgspriserne for erhvervsarealerne for 2013 er fastsat til kr. 150,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der ikke må opføres beboelse, og kr. 250,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der må opføres beboelse i tilknytning til erhvervsbyggeriet. Priserne er plus moms.

Købesummen skal betales kontant pr. overtagelsesdagen.

Endvidere skal køber betale lednings- og tilslutningsbidrag til vandforsyning, elforsyning og varmeforsyning samt udstykningsomkostninger. Tilslutningsbidrag til kloakforsyning er indeholdt i grundkøbesummen.

Nærmere vilkår for salg af arealerne kan oplyses ved henvendelse til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed.Feedback

Sidst opdateret

11.06.2019

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Vækst og Bæredygtighed

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 25 04
E-mail: kommunaldrift@holb.dk