Spring til indhold

Hvalsøvej

Arealet er på ca. 76.000 m² og er endnu ikke er byggemodnet, og heraf er ca. 60.000 m² lokalplanlagt, og ca. 16.000 m² mangler lokalplanlægning.

Tidspunktet for byggemodning vil være afhængig af interresse for køb af grund i området, hvor der i øvrigt er 50 m åbeskyttelseslinie til Åmose Å, som skal respekteres.

Lokalplan 2.9 (pdf) er gældende for en del af området.

 

Generelt om salg af Erhvervsgrunde i Holbæk Kommune.

De enkelte områder skal bebygges/anvendes i overensstemmelse med bestemmelser i de respektive lokalplaner.

Arealerne sælges byggemodnede og skal være bebygget senest 3 år efter overtagelsen.

Salgspriserne for erhvervsarealerne for 2013 er fastsat til kr. 150,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der ikke må opføres beboelse, og kr. 250,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der må opføres beboelse i tilknytning til erhvervsbyggeriet. Priserne er plus moms.

Købesummen skal betales kontant pr. overtagelsesdagen.

Endvidere skal køber betale lednings- og tilslutningsbidrag til vandforsyning, elforsyning og varmeforsyning samt udstykningsomkostninger. Tilslutningsbidrag til kloakforsyning er indeholdt i grundkøbesummen.

Nærmere vilkår for salg af arealerne kan oplyses ved henvendelse til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed.Feedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Vækst og Bæredygtighed

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 25 04
E-mail: kommunaldrift@holb.dk