Spring til indhold

Dialog med kommunen

Holbæk Erhvervsforum arbejder for at understøtte samarbejdet og den gode dialog mellem de lokale virksomheder og Holbæk Kommune.

I Holbæk Kommune inddrager man løbende de lokale virksomheder i erhvervsudviklingen i Holbæk; blandt andet med henblik på at sikre de bedst mulige rammevilkår. 

Man arbejder også for, at administrationens medarbejdere har service overfor virksomhederne top of mind, ligesom man har stor fokus på, at det skal være nemt for virksomhederne at komme i kontakt med de rette medarbejdere. Sidstnævnte har blandt andet resulteret i, at man har etableret "Udviklingsgruppen". Her kan virksomhederne hurtigt få svar på, hvilke tilladelser man skal have inden for plan-, bygge- og miljølovgivningen for at etablere, ændre eller udvide sin virksomhed.

Holbæk Erhvervsforum er et væsentligt omdrejningspunkt i forhold til den gode dialog mellem virksomheder og kommune; både på det overordnede niveau - og i enkeltsager. Holbæk Erhvervsforum hjælper således gerne de enkelte virksomheder, når det kommer til samspillet med Holbæk Kommune.

Nedenfor finder du direkte links til erhvervsrelaterede områder på Holbæk Kommunes hjemmeside:

Beskæftigelse:
- Ansæt en ung i fritidsjob
- Rekruttering
- Uddannelse
- Barsel
- Fastholdelse
 

Byggeri og anlæg:
- Før du bygger
- Lokal- og kommuneplan
- Facader og skilte

Erhvervsgrunde og -ejendomme:
- Erhvervsgrunde til salg
- Forpagtning af jord

Tilladelser og bevillinger:
- Tilladelser til landbruget
- Tilladelse til byggeri
- Alkoholbevilling
- Taxibevilling
- Grave- og støbetilladelse
- Godkendelse af virksomheder
- Midlertidige aktiviteter

Diverse:
- Affald fra virksomheder

 Se i øvrigt Holbæk Erhvervsforums Lokalebørsen

 Feedback

Sidst opdateret

19.09.2019

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Den gode dialog skaber resultater

Siden 2010 har der fra kommunalt hold været fokus på vækst og en vedholdende satsning på dialog og samarbejde med virksomhederne i Holbæk. Det har ført til forbedrede lokale rammevilkår både for etablerede virksomheder og for iværksættere, hvilket disse ti tiltag alle er konkrete eksempler på:

  • Etablering af regionens største vækstfabrik
  • Afskaffelse af dækningsafgiften som led i partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, DI og LO/3F
  • Etablering af 'Én indgang til kommunen for erhvervslivet'
  • Nedbringelse af sagsbehandlingstiden til blot seks dage (pr. ultimo 2014)
  • Afskaffelse af byggesagsgebyrer
  • Hurtigere lokalplanlægning
  • Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Dansk Erhverv om øget fokus på uddannelsesmulighederne
  • Oprettelse af rekrutteringsservice i Arbejdsmarkedscentret
  • Informationsmøder om mulighederne i de kommunale udbud for det lokale erhvervsliv
  • Reorganisering af turismeindsatsen og fokus på vækst via events