Spring til indhold

Turistbutik lukker ved årsskiftet

PRESSEMEDDELELSE: Som led i den strategiske udvikling på turismeområdet i Holbæk har bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum netop besluttet at lukke turistbutik, -information og -café på Holbæk Museum med virkning fra 1. januar 2016.
02.03.2015

Beslutningen imødekommer et udbredt ønske fra turismeerhvervet i kommunen om en ny prioritering af midlerne på turismeområdet.

Siden Holbæk Erhvervsforum overtog ansvaret for turismeudviklingen i Holbæk pr. 1. januar 2012 har erhvervsforeningen haft udliciteret den fysiske turistservice til Holbæk Museum – en del af Museum Vestsjælland. Men en nylig evaluering af den prioriterede indsats – foranlediget af turismeerhvervet i Holbæk og iværksat af bestyrelsen i Holbæk Erhvervsforum – har vist, at der er et ønske om at gå nye veje indenfor branchen:

- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med museet gennem de seneste tre år. Men tingene udvikler sig jo konstant, og i dag stilles der andre krav til serviceringen af turisterne end for blot tre år siden. Vi har således lyttet til, at turistaktørerne her i kommunen efterspørger en større indsats på de elektroniske platforme og flere midler til produktudvikling og markedsføring. Samtidig er det en kendsgerning, at turister i dag træffer deres beslutning om rejsemål på nettet, og ikke som tidligere ved at besøge et turistbureau. Endvidere bliver turisterne, som kommer hertil, serviceret ude hos aktørerne på overnatningsstederne og attraktionerne. Med det in mente er der god ræson i at kigge på, hvordan vi sikrer en tidssvarende service, udvikling og prioritering af ressourcerne – også i fremtiden, forklarer Kenny Jensby, direktør i Holbæk Erhvervsforum.

Ifølge Kenny Jensby frigøres der knap en halv million kroner ved at stoppe turistaktiviteterne på museet. Det svarer til mere end 1/3 af det kommunale tilskud, som Holbæk Erhvervsforum modtager til turismeindsatsen. Hvordan disse midler specifikt skal udmøntes, afklares nu i en dialog mellem turistaktørerne og Holbæk Erhvervsforum. Men et fokusområde er blandt andet elektronisk pakketering, ligesom en optimering af hjemmesiden visitholbaek.dk står højt på prioriteringslisten.

HolbækGavekort fortsætter
Erhvervsdirektøren understreger i samme moment, at lukningen af turistbutikken er udtryk for en strategisk prioritering. Med andre ord negligerer han ikke, at turistbutikken fx har haft værdi for de lokale borgere, som flittigt har besøgt stedet; blandt andet for at købe HolbækGavekort. Netop derfor vil Holbæk Erhvervsforum sikre, at det populære gavekort fortsætter fra et salgssted centralt i byen. Om det fortsat bliver på museet, eller via en anden operatør vil blive afklaret indenfor en nær fremtid.

- En mulighed kunne også være, at indsatsen på turismeområdet – med Holbæk Erhvervsforum som et omdrejningspunkt – i endnu højere grad tænkes i sammenhæng med indsatsen i Handelsstandsforeningen, den nye eventfond, kommunens kultur- og fritidssekretariat og det kommende Holbæk Byforum. Ja, måske kunne man ligefrem tænke i en fælles butik og information, hvorfra blandt andet vores salg af HolbækGavekort kunne ske, og hvor de mange synergier – på tværs af alle os der arbejder med at skabe attraktive oplevelser for borgere og gæster – kunne udnyttes mere konstruktivt. Hvorvidt et sådan scenarie kommer i spil afhænger dog af den kommende politiske beslutning omkring realiseringen af Holbæk Byforum, fastslår Kenny Jensby.

Beslutning taget til efterretning
Fra Holbæk Museum - en del af Museum Vestsjællands side har man modtaget beslutningen om at lukke turistbutikken med en vis portion vemod:

- Vi har været glade for at drive den fysiske turistservice her på stedet, ligesom vi har oplevet et godt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum. Det er også vores indtryk, at både turister og byens borgere har været glade for den service, vi har tilbudt. Vi anerkender dog Holbæk Erhvervsforums ønske om en anden prioritering af midlerne og tager beslutningen til efterretning, fortæller Eskil Vagn Olsen, museumsdirektør i Museum Vestsjælland.

For yderligere information kontakt:

Kenny Jensby
Erhvervsdirektør, Holbæk Erhvervsforum
Telefon: 24 45 00 73
Mail: kenny@heforum.dk

Eskil Vagn Olsen
Museumsdirektør, Museum Vestsjælland
Telefon: 41 37 92 56
Mail: evo@vestmuseum.dk

 Feedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green