Spring til indhold

Over 250 nye fuldtidsjob blandt erhvervsforums medlemmer

En dugfrisk rundspørge i forhold til udviklingen i antallet af job blandt Holbæk Erhvervsforums over 500 lokale medlemsvirksomheder viser en fremgang på 253 fuldtidsansatte i perioden 1. januar 2014 og frem til i dag. Samtidig falder ledigheden i Holbæk Kommune.
30.09.2015

De nye tal glæder Kenny Jensby, erhvervsdirektør i Holbæk Erhvervsforum:

- I de senere år har vi – i et tæt samarbejde med kommunen – haft et vedholdende fokus på at skabe vækst og udvikling i Holbæk Kommune i relation til erhvervsliv, detailhandel, kultur, turisme og bosætning. Erhvervs- og turismepolitikken fra 2010 udstak en retning, som sidenhen bl.a. er blevet fulgt op af indsatsen i Vækstudvalget og den nyligt vedtagne vækstpolitik. Vi kan nu se effekten at det lange seje træk; bl.a. ved en stigende bosætning, et forbedret lokalt erhvervsklima og altså – ifølge vores aktuelle rundspørge – skabelsen af flere job.

Væsentlige konkurrenceparametre
Konkret fremhæver Kenny Jensby en række forskellige instrumenter, som er taget i anvendelse for at fremme væksten.

- Den tætte dialog mellem kommune og erhvervsliv, nedsættelsen af sagsbehandlingstiden på byggesager, afskaffelsen af byggesagsgebyrer samt partnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, Dansk Industri og LO – som blandt andet indebar at dækningsafgiften blev fjernet ved årsskiftet 13/14 – er fire centrale elementer i udviklingen, fastslår erhvervsdirektøren.

Han fremhæver netop fjernelsen af dækningsafgift og byggesagsgebyrer som væsentlige konkurrenceparametre i relation til at fastholde og tiltrække virksomheder; senest eksemplificeret ved Skandinavisk Service Partners flytning til Jyderup, som blandt andet bundede i fraværet af dækningsafgiften i Holbæk.

Kenny Jensby ser nu frem til forhåbentligt at få den positive stigning i antallet af job fra Holbæk Erhvervsforums analyse bekræftet i et større perspektiv, når tallene for hele Holbæk Kommune foreligger fra Danmarks Statistik efter nytår. I 2014 viste disse tal et svagt fald i antallet af skabte job, men denne kurve synes nu at være knækket.

Markant færre på overførselsindkomst
Et andet pejlemærke, som dokumenterer væksten i Holbæk Kommune, er udviklingen i antallet af jobklare ledige, hvilket omfatter modtagere af a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Her foreligger der aktuelle og validerede tal fra jobindsats.dk, som er også bemærkelsesværdige:

- Tallene viser, at antallet af jobklare ledige her i Holbæk Kommune er faldet med 364 fuldtidspersoner siden starten af 2014. I forbindelse med den nævnte partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, DI og LO havde vi et mål om, at medvirke til at nedbringe denne ledighed med 150 fuldtidspersoner i løbet af to år. Her er vi altså kommet godt i mål, understreger Kenny Jensby.

For yderligere information kontakt:

Kenny Jensby
Erhvervsdirektør, Holbæk Ervervsforum
Telefon: 24 45 00 73
Mail: kenny@heforum.dk

 Feedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green