Spring til indhold

Millioner til bymidten i Holbæk

Masssiv satsning på oplevelser og markedsføring skal løfte Holbæks bymidte, til glæde for kunder og forretningsdrivende. Bag satsningen står et nyt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og detail.
04.06.2015

Kunder og forretningsdrivende kan se frem til mere synlighed og flere aktiviteter i Holbæks bymidte. Investeringer på cirka to millioner kroner skal gøre midtbyen endnu mere levende, inspirerende og dynamisk. Bag initiativet står Byforum, som er et nyt samarbejde mellem detail, erhvervsliv, kommune og ejendomsejere.

"Skal Holbæk udvikle sig til en endnu mere levende og attraktiv handelsby i årene der kommer, så fordrer det en massiv og fælles indsats på tværs af kommune, detailhandel, erhverv, kultur, turisme og ejendomsejere. Det glæder mig derfor, at alle parter er blevet enige om en god løsning, som er et væsentligt skridt på vejen mod vækst", siger formanden for Holbæk Kommunes vækstudvalg, Kurt Næsted.

Mere liv og aktivitet
Parterne bag det nye initiativ har allerede samarbejdet tæt i flere måneder. Byforum vil skabe masser af liv og aktivitet i området Ahlgade, Smedelundsgade, Nygade, Labæk og på havnen.

Derudover styrkes den overordnede koordinering af de mange aktiviteter, som i øvrigt foregår i byen indenfor kultur, sport, events, erhverv og turisme. Målet er at udvikle Holbæk som en attraktiv handelsby, sikre vækst og skabe gode oplevelser for borgere og gæster. Til at skabe oplevelserne ansættes en handelschef hurtigst muligt.

"Vi står nu endnu stærkere, når det kommer til at skabe aktiviteter og oplevelser i Holbæk midtby. Det vil gavne Holbæk generelt, det vil gavne butikker og spisesteder etc., og det vil gøre det mere attraktivt for nye butikker, at flytte til Holbæk og supplere det fine udbud, vi allerede har i detailhandlen", fortæller formanden for Holbæk Handelsstandsforening, Mikael Vester.

Ejendomsejerne er aktive medspillere
Kommunen og handelsstandsforeningen ser store muligheder i det nye samarbejde. Det samme gør Jørgen Fokdal, som er én af ejendomsejerne i midtbyen.

"Fra ejernes side er vi mere end parate til at spille med i udviklingen, som er i alles interesse. Derfor er vi også i færd med at etablere et samarbejde for ejerne i Holbæk midtby. Tanken hermed er, at vi fremadrettet kan samle midler som skal indgå i den samlede økonomiske aktivitetspulje i Byforum", siger Jørgen Fokdal.

Erhvervenes Hus
Samarbejdet omkring oplevelser i Holbæk forstærkes yderligere af, at parterne arbejder på at skabe et fælles hus, Erhvervenes Hus, i bymidten. Planen er at Holbæk Erhvervsforum, herunder turistinformation og servicebutik for detailhandlen samt Vækstfabrikken Holbæk skal være en del af huset.

"Der har gennem flere år været gjort de indledende øvelser til, at ikke mindst Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Handelsstandsforening kunne rykke tættere sammen i relation til vores fælles ønske om, at udvikle Holbæk i en positiv retning. At det nu er lykkedes, at finde en god model for, hvordan vi organiserer indsatsen, ser jeg som en milepæl i historien om Holbæk by. Og det er selvsagt glædeligt med kommunens opbakning, og at også udlejerne og Sjællandske Medier spiller med", siger en glad formand for Holbæk Erhvervsforum Per Bjørk.

For yderligere spørgsmål henvises til:

Kurt Næsted
Formand for Vækstudvalget, Holbæk Kommune
Telefon: 72 36 90 10
Mail: kurtn@holb.dk

Per Bjørk
Bestyrelsesformand, Holbæk Erhvervsforum
Telefon: 25 42 43 41
Mail: pebj@danskebank.dk

Mikael Vester
Bestyrelsesformand, Holbæk Handelsstandsforening
Telefon: 59 43 73 00
Mail: mv@advida.dk

Jørgen Fokdal
Repræsentant for ejerne i Holbæk midtby
Telefon: 40 25 09 65
Mail: jf@fokdalspringvand.dk

Baggrundsmateriale:

1. Organisationsdiagram


2. Beskrivelse af struktur og organisationFeedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green