Spring til indhold

Hjemmepleje: Succes – Made in Ladegårdsparken

Dansk-tyrkiske Ibrahim Tomak ejer og driver den succesfulde virksomhed TT Hjemmeservice i Holbæk. Han er et levende bevis på, at en opvækst under socialt trange kår ikke behøver stå i vejen for realiseringen af store ambitioner.
26.01.2016

Ibrahim Tomak kigger fremad mod yderligere vækst hos TT Hjemmeservice

Vinderen af Holbæk Erhvervsforums og JCI’s ”Iværksætterprisen 2015” – TT Hjemmeservice – blev i juli 2014 godkendt som leverandør i Holbæk Kommunes fritvalgsordning til at levere personlig pleje og praktisk hjælp til kommunens borgere. Det handler om hjælp til bad, mad, rengøring og lignende. Desuden kan borgeren for egen regning tilkøbe ekstra ydelser som havearbejde, ledsagning ud af huset m.v. Også personer uden for fritvalgsordningen kan købe ydelser hos TT Hjemmeservice.

Bag TT Hjemmeservice – som har til huse i lokaler i Kontorfællesskabet Amtmandsvej 1 i Holbæk by – står den 32-årige holbækker Ibrahim Tomak som er uddannet social- og sundhedsassistent samt sundhedsformidler, og som også har en fortid i den kommunale hjemmepleje i Holbæk. Han er gift og har datteren Tuana Tomak, hvis initialer udgør de to ”TT’er” i virksomhedsnavnet.

Den lokale iværksætter glæder sig over en meget markant vækst i virksomheden på blot et års tid.

”Det jeg for alvor startede op på egen hånd den 25. august 2014 – efter forudgående sparring med Holbæk Erhvervsforum – leverede jeg 20 minutters hjemmepleje den pågældende dag. På den selvsamme dato året efter var vi i alt syv medarbejdere som samlet set leverede 16 timers service”, fortæller Ibrahim Tomak og understreger at medarbejderstaben i dag tæller i alt ti ansatte – og at flere er på vej; målet er, at vækste så meget som overhovedet muligt; og kun i Holbæk-området.

Ærlighed er afgørende
Ifølge Ibrahim Tomak – som ofte selv knokler fra 6 morgen til 23 aften alle ugens syv dage – er der en helt central grund til succesen hos TT Hjemmeservice:

”Vi ser først og fremmest dem, vi servicerer, som borgere og ikke som kunder. Vi møder dem med omsorg, loyalitet, ærlighed og tryghed, og giver os altid den fornødne tid til at imødekomme den enkelte borgers behov bedst muligt. Det er det værdigrundlag TT Hjemmeservice hviler på, og som samtlige medarbejdere – som jeg har fundet i mit netværk – vil og skal leve op til; naturligvis mig selv inklusiv. Jeg er således fortsat tit selv ude i marken for at levere service. Dét medvirker til at jeg har fingeren på pulsen, hvilket blandt andet giver anerkendelse i medarbejderstaben”.

Ikke mindst aspektet omkring ærlighed er noget som Ibrahim Tomak fremhæver i relation til væksten hos TT Hjemmeservice:

”Har vi eksempelvis en borger i et rehabiliteringsforløb, så gør vi vores ypperste for, at få afsluttet dette forløb effektivt og kvalificeret, for at borgeren hurtigt kan blive selvhjulpen og øge livskvaliteten; selvom der jo egentlig følger flere midler med i et længerevarende forløb. Men det er vi ikke optagede af. Det handler om den gode service, hvilket borgerne utvivlsomt kan mærke. Selvom TT Hjemmeservice også økonomisk kører rigtigt godt, så er pengene med andre ord ikke vores drivkraft. Det handler om omsorg og omhu”.

Et brud med den sociale arv
Ibrahim Tomak er af tyrkisk oprindelse, men født og opvokset i Danmark. Nærmere bestemt voksede han op i Ladegårdsparken i Holbæk sammen med sin mor og sine to søskende. Og der bor han i øvrigt fortsat, men er på udkig efter et hus andetsteds i Holbæk.

Ifølge Ibrahim Tomak kan såvel han som lillebroren – der er uddannet socialrådgiver – og lillesøsteren der snarligt påbegynder pædagoguddannelsen tilskrive deres mor en meget stor del af æren for, at de alle har brudt den sociale arv.

”Min mor har været på arbejdsmarkedet – og gået på sprogskole – indtil rygproblemer sendte hende på førtidspension for fire år siden. Hun har imidlertid aldrig rigtigt fået lært det danske sprog, men har stædigt holdt fast i, at vi børn skulle noget mere her i tilværelsen. ’Jeg kan ikke hjælpe jer med jeres lektier, men jeg kan sørge for, at I kommer op og af sted om morgen’, har hun altid sagt – og efterlevet. Uden hendes vedholdende disciplin og kærlighed var ingen os nået dertil, hvor vi er i dag”, fastslår Ibrahim Tomak.
Feedback

Sidst opdateret

13.09.2018

Ansvarlig redaktør

Lena Green