Spring til indhold

Fodboldklubben HBI, Junior Chamber International Holbæk og Holbæk Erhvervsforum stifter en forening

Foreningen skal naturligvis have et navn, og derfor udskrives en navnekonkurrence, hvor vinderen belønnes med to gratis billetter til auktionsfesten den 26. oktober i år. Navneforslag kan indsendes til: Lena@heforum.dk senest 24. september kl. 12.00.
31.08.2018

Tre velkendte organisationer stifter ny forening for at yde støtte til almennyttige og velgørende formål.

Fodboldklubben HBI, Junior Chamber International Holbæk og Holbæk Erhvervsforum er gået sammen om at stifte en ny forening med det formål at tilbyde almennyttige og velgørende organisationer at søge donationer.

De tre foreninger har siden 2013 afholdt den efterhånden velkendte auktion og fest, hvor overskuddet indtil nu er gået ligeligt til HBI´s ungdomsarbejde og JCI´s støtte til projektet ferie for alle børn i Holbæk kommune.

HBI, JCI, Holbæk og Holbæk Erhvervsforum står sammen om det store arbejde, som det er at få arrangementet op at stå og det er lykkedes så godt, at auktionsfesten nu involverer omkring 100 virksomheder, der dels donerer produkter og serviceydelser, og dels er med til gennem auktionen at sikre et efterhånden ret betydeligt overskud. Der er godt 200 personer, som køber billet til auktionsfesten, som afholdes i oktober hvert år.

Formanden for HBI, Johnny Vejlebo Nielsen udtaler: ”Vi kan sagtens bruge fodboldklubbens andel af overskuddet til ungdomsarbejdet, men bakker op om det nye tiltag, fordi arrangementet dels har fået et så stort omfang med rigtig mange der bidrager, og dels er overskuddet kommet så højt op, at det giver mening at tænke andre donationsmodtager ind”.

Ann Christina Rindom Sørensen, som repræsenterer JCI, Holbæk i denne sag støtter også varmt op om den nye forening og udtaler: ”Det nye projekt hænger rigtig godt sammen med en vigtig del af idegrundlaget for JCI, som ud over at være et professionelt netværk for unge ledere, også arbejder på at gøre en forskel for andre i lokalområdet”.

Erhvervsdirektør Kenny Jensby fra Holbæk Erhvervsforum er meget glad for, at de tre foreninger har fundet frem til en model, hvor også andre kan få glæde af den store indsats og få del i overskuddet, som sidste år løb op i små 240.000 kr. ”Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at vi med det nye tiltag tror og håber på, at arrangementet kan vokse, når man kan se, at vi kommer bredere ud i fremtiden” – udtaler Kenny Jensby.

Den nye forening skal have et navn, og parterne har besluttet at udskrive en navnekonkurrence, som skal finde sted i september måned i år. Vinderen bliver belønnet med to gratis billetter til auktionsfesten, som i år afholdes den 26. oktober. Se nedenfor.

Der er nedsat en bestyrelse i den nye forening bestående af Johnny Vejlebo Nielsen, Ann Christina Rindom Sørensen og Kenny Jensby som sammen med folk fra deres respektive organisationer vil udgøre en komité, der både finder frem til vinderen af navnekonkurrencen og, hvem den første donationsmodtager skal være. Planen er at uddele den første donation i foråret 2019 – naturligvis efter offentliggørelse af ansøgningskriterierne.

Yderligere informationer kan ske ved henvendelse til:

Johnny Vejlebo Nielsen - 88 88 67 55

Ann Christina Rindom Sørensen – 28 40 37 10

Kenny Jensby – 24 45 00 73

 

NAVNEKONKURRENCE:

Foreningen skal naturligvis have et navn, og derfor udskrives en navnekonkurrence, hvor vinderen belønnes med to gratis billetter til auktionsfesten den 26. oktober i år.

Navneforslag kan indsendes til: Lena@heforum.dk senest 24. september kl. 12.00.

 Feedback

Sidst opdateret

31.08.2018

Ansvarlig redaktør

Lena Green