Spring til indhold

Erhvervenes Hus i Holbæk skal være et kraftcenter for vækst

Den 1. januar 2016 slås dørene op til Erhvervenes Hus på Ahlgade 1 C i Holbæk midtby. Det betyder, at Sjællandske Medier får selskab af Holbæk Erhvervsforum, Byforum, Sidesporet og Vækstfabrikken Holbæk på matriklen, som dermed bliver et kraftcenter for erhverv, detailhandel, iværksætteri, events, kultur og turisme. Erhvervenes Hus kommer også til at rumme en ny butik og information for turister og handlende.
09.09.2015

I uge 37 har Holbæk Erhvervsforum og Væksthus Sjælland slået sløjfe på aftaler om lejemål med Sjællandske Medier A/S som ejer bygningen i Ahlgade. Og det er forventningen, at Foreningen Sidesporet i løbet af efteråret følger i kølvandet herpå og lejer den store trykkerihal til forskellige kulturelle aktiviteter. Torben Dalby Larsen, adm. direktør hos Sjællandske Medier, har ført forhandlingerne med de nye lejere. Han glæder sig over, at alt nu synes at falde på plads:

- Der har været en stor parathed hele vejen rundt i forhold til, at få enderne til at mødes. Det er rart, at kapaciteten her i huset fremover kan blive anvendt optimalt. Det er godt for alle involverede parter, og det er godt for Holbæk.

De indgåede aftaler betyder, at Holbæk Erhvervsforum og Vækstfabrikken Holbæk forlader deres nuværende domicil Ved Faurgården 7, og rykker ind i Erhvervenes Hus fra årsskiftet; erhvervsforum i stueetagen – sammen med det nye Byforum – og vækstfabrikken på anden sal og i en del af stueetagen. Sjællandske Medier flytter i den forbindelse op på husets førstesal.

Et stærkt og professionelt miljø
Holbæk Kommunes borgmester Søren Kjærsgaard ser med forventning frem til realiseringen af det nye kraftcenter i midtbyen. Kommunen har således investeret i etableringen af vækstfabrikken tilbage i 2011 samt i drift og udvikling af Holbæk Erhvervsforum og Byforum.

- I de senere år har vi fra kommunal side haft et vedholdende fokus på at skabe vækst og udvikling i Holbæk Kommune i relation til erhvervsliv, detailhandel, kultur, turisme og bosætning. Erhvervs- og turismepolitikken fra 2010 udstak en retning, som sidenhen bl.a. er blevet fulgt op af indsatsen i Vækstudvalget og den nyligt vedtagne vækstpolitik. Vi kan nu se effekten at det lange seje træk; bl.a. ved en stigende bosætning og et forbedret lokalt erhvervsklima, fastslår Søren Kjærsgaard og uddyber:

- Kendetegnende for indsatsen er, at vi altid tænker i fællesskaber og synergi på tværs af aktører og interesseområder. Når kommune, erhvervsliv, kulturliv, de frivillige ildsjæle m.fl. 'skaber i flok' giver det merværdi. HolbækArt er et eksempel herpå. Og det nye Erhvervenes Hus bliver et meget centralt omdrejningspunkt, som vil give yderligere næring til vækstmulighederne her i Holbæk.

Ifølge Søren Kjærsgaard vil der blive etableret et stærkt og professionelt miljø, når Holbæk Erhvervsforum og det nye Byforum – hvor Holbæk Handelsstandsforening og ejendomsejerne i midtbyen blandt andre er med om bord – deler bopæl med Sjællandske Medier, vækstfabrikken og en del af Sidesporet. Det være sig i relation til at skabe en levende og attraktiv bymidte, sparre med erhvervslivet, udvikle kultur og turisme samt understøtte en solid iværksætterkultur etc.

Ny butik for turister og handlende
Også blandt de nye lejere er der stor tilfredshed ved udsigten til at blive en del af Erhvervenes Hus.

- Det er oplagt, at daglig dialog og samarbejde parterne imellem vil gavne alle. I Holbæk Erhvervsforum vil et væsentligt fokusområde fortsat være serviceringen af vores 520 medlemsvirksomheder indenfor alle brancher. Samtidig er det positivt, at vores indsats for at fremme turisme vil gå hånd i hånd med aktiviteter og udvikling i Byforum, hvor det er en fordel, at vi nu kommer til at bo i hjertet af begivenhederne. I den sammenhæng betyder det nye set up, at vi fra årsskiftet – hvor turistbutikken lukker på Holbæk Museum – fortsat vil kunne tage godt imod turister og handlende fra en ny butik og information i indgangspartiet i Erhvervenes Hus. Samtidig har vi blandet kortene således, at der fremover er flere midler til aktiviteter og markedsføring på turismeområdet, hvilket har været et stort ønske fra branchen, fortæller Kenny Jensby.

For Mads Váczy Kragh, der er direktør i Væksthus Sjælland som driver Vækstfabrikken Holbæk, har specielt én faktor været afgørende for, at man nu flytter ind på anden sal i Erhvervenes Hus:

- Vi har siden etableringen af vækstfabrikken i Holbæk i 2011 haft stor glæde af, at bo under samme tag som Holbæk Erhvervsforum. Dels har vi købt den lokale projektledelse af vækstfabrikken hos erhvervsforum; dels har iværksætterne og vækstfabrikanterne nydt godt af, at kunne trække på de kompetencer og den viden, som erhvervsforum besidder, hvilket komplementerer den ekspertise, vi kan tilbyde iværksætterne fra Væksthus Sjællands side.
Kasper Lomholdt, leder af Sidesporet, ser også frem til at blive en del af fællesskabet i Ahlgade.

- Samspillet mellem kultur og erhverv er i forvejen en styrke her i Holbæk. Så det er naturligt, at kulturen bliver repræsenteret i Erhvervenes Hus. Derudover at det nogle fremragende faciliteter i trykkerihallen, som jeg er sikker på, at fx også Holbæk Erhvervsforum vil få glæde af til en del af deres større arrangementer, understreger Kasper Lomholdt.

For yderligere information kontakt:

Søren Kjærsgaard
Borgmester, Holbæk Kommune
Telefon: 72 36 80 89
Mail: borgmester@holb.dk

Mads Váczy Kragh
Direktør, Væksthus Sjælland
Telefon: 41 99 98 00
Mail: mvk@vhsj.dk

Kasper Lomholdt
Leder, Sidesporet
Telefon: 23 80 68 66
Mail: kasper@sidesporet.dk

Kenny Jensby
Erhvervsdirektør, Holbæk Erhvervsforum
Telefon: 24 45 00 73
Mail: kenny@heforum.dk

Torben Dalby Larsen
Administrerende direktør, Sjællandske Medier
Telefon: 57 61 25 00
Mail: Torben.Dalby.Larsen@sn.dkFeedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green