Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

Hebo Lange Advokater

Labæk 3
4300 Holbæk

Telefon: 36962610

Hjemmeside: www.kladvokater.dk

Hebo Lange Advokater er en advokatvirksomhed i Holbæk, der primært beskæftiger sig med strafferet, familieret og arveret. Kontoret har mange års erfaring i at føre straffesager som beskikket forsvarer, både ved landets byretter og landsretter. Herudover ydes der bistand til familieretslige sager af enhver art, herunder sager vedrørende faderskab, forældremyndighed, bopæl og samvær: skilsmisse og bodeling samt anbringelsessager og værgemålssager. Kontoret yder endvidere rådgivning vedrørende arveretlige spørgsmål, både i form af bistand til udfærdigelse af testamenter, bistand i sager med privat skifte af dødsboer samt øvrige arveretlige spørgsmål.Feedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green