Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

Andel A/S

Hovedgaden 36
4520 Svinninge

Telefon: 70 29 29 00
Telefax: 70 29 29 11

Hjemmeside: www.seas-nve.dk

SEAS-NVE varetager som andelsselskab hver dag vores andelshaveres og vores kunders, interesser inden for el og fibernet. Vi leverer værdi til vores kunder - nu og i fremtiden.Udgangspunktet er vores 100-årige erfaring, og vores mål er at skabe løsninger, der rækker langt ind i fremtiden. Til glæde og gavn for vores kunder.Vores mission er at være den ansvarlige pioner, der sikrer vores andelshavere energi og fibernet. Ved ansvarlig forstår vi ansvarlighed over for vores andelshavere, kunder og miljøet. For regionen, medarbejderne og ikke mindst vores aktiver.Ved pioner forstår vi evnen og velviljen til at sikre vores andelshavere fremtidens teknologier så tidligt som muligt, så SEAS-NVE kan yde et aktivt bidrag til udviklingsmulighederne i regionen. For den ansvarlige pioner handler det om at skabe balance mellem økonomisk fornuft og fremsynet innovation. Det er essensen af et moderne ledet selskab, hvor andelshaveren som ejer sidder for bordenden. Vores vision er at være vores andelshaveres bedste forbindelse. Det gør vi ved ansvarligt at indføre fremtidens teknologier. Vi forbinder regionens arbejdspladser, skoler og hjem gennem el- og fibernet. Men også den personlige forbindelse er vigtig for os - den forbindelse vores andelshavere oplever, når de får besøg af en fibertekniker, møder en montør, der genetablerer en mistet forsyning under en storm, får råd hos en energirådgiver, eller en af vores mange kolleger i kundeservice. Det er vores klare ambition, at ethvert møde skal være en god oplevelse.Feedback

Sidst opdateret

18.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”I vores nye store fragtterminal på Rørvangsvej, som vi tog i brug i dec. 2019 havde vi brug for at etablere en erhvervsrengøringsaftale for at sikre gode forhold for vores medarbejdere.

Jeg kontaktede Holbæk Erhvervsforum og spurgte, om de kunne hjælpe med kontakt til en virksomhed i medlemsnetværket. Straks efter modtog jeg kontaktinfo, så jeg kunne ringe og aftale et møde med Ole fra Ok Rengøring. Vi har nu etableret et godt lokalt samarbejde.”

 

Jens-Ole Larsen

Slagelse Transportcenter A/S

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”Da vi i vores arbejdsmiljøarbejde havde akut behov for nye produkter tog vi kontakt til Holbæk Erhvervsforum, der satte os i forbindelse med en mulig leverandør – og samme eftermiddag modtog vi den første levering. - God service og godt lokalkendskab i netværket”
 
Marianne F. Nielsen
HSEQ Manager
BEWIsynbra flamingo

Erhvervsforum hjalp os med at finde hinanden som samarbejdspartnere

“Tak for kontant udbytte af medlemskabet. Efter et møde i november 2019 satte Erhvervsforum os i forbindelse med hinanden og vi arbejder  nu sammen om en APP-udviklingsopgave og undervisningsopgaver på skoler.
Så de første fakturaer er sendt. Det var en win-win-kontakt”
 
Asger Henriksen                         Morten Walsted
Octacat                                      Edugaim