Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

Fr. Dahlgaard A/S

Spånnebæk 3
4300 Holbæk

Telefon: 59 43 02 30
Telefax: 59 44 27 50

Hjemmeside: www.dahlgaard.dk

Fr. Dahlgaard A/S arbejder med specialiserede løsninger inden for vandværksindustri. Vi har mere end 100 års historie og siden 1940 har vi deltaget i projekter med leverancer i både fag- og totalentrepriser. Vort leveringsprogram omfatter: Renovering af pumpe og rørinstallationer i boringer, inkl. råvandsstationer, Iltningssystemer til vandbehandling i kundetilpassede udførsel. Kaskadekasser i polyetylen (PE) – Hydria IKPE, Kompressoriltning, Bundbeluftningssystemer, INKA-afblæsning, Åbne filteranlæg med enkelt- eller dobbeltfiltrering, Lukkede filteranlæg med konstruktionsgodkendelse i.h.t. Arbejdstilsynets forskrifter, Bundfældningsanlæg til efterbehandling af skyllevand, Etablering af rentvandsbeholdere, Etablering af udpumpningssystemer, Trykforøgerstationer, Komplet ombygning og retablering af vandværker. UV anlæg til desinficering af drikkevand Servicearbejde på vandforsyningsanlæg, El- og automatiksystemer, Maskiner, instrumenter og registreringsudstyr til vandforsyningsanlæg, samt reparation af disse. Anboring af store stikledninger på hovedledninger. Innovation, design og konstruktion af specialopgaver, med blandt andet klip og buk, svejse-, dreje-, fræse-, bore- og montageopgaver på vort værksted.Feedback

Sidst opdateret

18.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”I vores nye store fragtterminal på Rørvangsvej, som vi tog i brug i dec. 2019 havde vi brug for at etablere en erhvervsrengøringsaftale for at sikre gode forhold for vores medarbejdere.

Jeg kontaktede Holbæk Erhvervsforum og spurgte, om de kunne hjælpe med kontakt til en virksomhed i medlemsnetværket. Straks efter modtog jeg kontaktinfo, så jeg kunne ringe og aftale et møde med Ole fra Ok Rengøring. Vi har nu etableret et godt lokalt samarbejde.”

 

Jens-Ole Larsen

Slagelse Transportcenter A/S

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”Da vi i vores arbejdsmiljøarbejde havde akut behov for nye produkter tog vi kontakt til Holbæk Erhvervsforum, der satte os i forbindelse med en mulig leverandør – og samme eftermiddag modtog vi den første levering. - God service og godt lokalkendskab i netværket”
 
Marianne F. Nielsen
HSEQ Manager
BEWIsynbra flamingo

Erhvervsforum hjalp os med at finde hinanden som samarbejdspartnere

“Tak for kontant udbytte af medlemskabet. Efter et møde i november 2019 satte Erhvervsforum os i forbindelse med hinanden og vi arbejder  nu sammen om en APP-udviklingsopgave og undervisningsopgaver på skoler.
Så de første fakturaer er sendt. Det var en win-win-kontakt”
 
Asger Henriksen                         Morten Walsted
Octacat                                      Edugaim