Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

BioVækst A/S

Hagesholmvej 7
4520 Svinninge

Telefon: 43 99 50 20

Hjemmeside: www.biovaekst.dk

BioVækst A/S er en dansk pionervirksomhed, grundlagt i 2003, som ejes af Solum A/S. Vi fungerer både som en produktionsvirksomhed, der dagligt behandler affald fra sjællandske kommuner, og som demonstrationsanlæg for den danskudviklede Aikan teknologi. Affald er fremtidens ressourcer.BioVækst udnytter ressourcer, som ellers ville gå tabt. Virksomheden behandler organisk dagrenovation fra størstedelen af de nord- og nordvestsjællandske kommuner. Affaldet omsættes til biogas og værdifuld gødning BioVækst benytter den danskudviklede Aikan teknologi. 1 ton organisk dagrenovation resulterer i cirka 80 kubikmeter biogas (70+ pct. metan) og 350 kg stabiliseret og hygiejniseret gødningskompost.Find yderligere information på vores hjemmeside.

 Feedback

Sidst opdateret

05.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lena Green

I skubber på!

Hvor er det bare en fornøjelse og ekstremt værdifuldt at deltage i jeres arrangementer. Hvor må det også være givende for jer, at være med til at skubbe gang i erhvervslivet og hjælpe iværksættere i gang!

Rikke Rye

Krarup & Rye

Gode initiativer og altid positive

Jeg har været medlem siden 2015 og altid mødt gode initiativer og positiv vilje blandt Erhvervsforums medarbejdere til at gøre en forskel for os i B&A (for at fremme samarbejdet mellem virksomhederne og skabe gode kontakter til Holbæk Kommune)

Jeg kan kun anbefale andre at være med i netværket.

John Madsen

Odsherred Maleren