Spring til indhold

Medlemsoversigt - find produkter og services

Her kan du skabe kontakt til andre medlemmer af Holbæk Erhvervsforum og finde din lokale producent, håndværker, entreprenør, transport- eller serviceleverandør. Du finder også rådgivere, turistaktører, restauranter, overnatningsmuligheder, event- og underholdning, detail- og engrosforretninger mm.

Tilbage til oversigt

Merløse Transport & Entreprenør ApS

Murervej 4
4370 Store Merløse

Telefon: 57 80 10 84
Telefax: 57 80 16 48

Hjemmeside: www.nedbrydning.dk

Merløse Transport & entreprenør ApS udfører entreprenør- transport- renovations- og nedbrydningsopgaver. Vi er godkendt og registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister, som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Midtsjællands Nedbrydning som er vores nedbrydningsafdeling, udfører alle former for nedrivning. Vi kan være behjælpelig med myndighedsbehandling- screening af bygninger for miljøfarlige stoffer samt håndtering af forurenet og farligt affald. På vores forbehandlingsanlæg, modtager vi beton- mursten- tegl- asfalt m.v. som vi nedknuser og genbruger til f.eks. vejfyld. Kontakt os for: Vognmand, Transport, Renovation, Entreprenør, affald, Kloak, Kloakmester, Nedbrydning, Nedrivning, Screening.Feedback

Sidst opdateret

18.05.2020

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”I vores nye store fragtterminal på Rørvangsvej, som vi tog i brug i dec. 2019 havde vi brug for at etablere en erhvervsrengøringsaftale for at sikre gode forhold for vores medarbejdere.

Jeg kontaktede Holbæk Erhvervsforum og spurgte, om de kunne hjælpe med kontakt til en virksomhed i medlemsnetværket. Straks efter modtog jeg kontaktinfo, så jeg kunne ringe og aftale et møde med Ole fra Ok Rengøring. Vi har nu etableret et godt lokalt samarbejde.”

 

Jens-Ole Larsen

Slagelse Transportcenter A/S

Erhvervsforum hjalp os med at finde lokal leverandør

”Da vi i vores arbejdsmiljøarbejde havde akut behov for nye produkter tog vi kontakt til Holbæk Erhvervsforum, der satte os i forbindelse med en mulig leverandør – og samme eftermiddag modtog vi den første levering. - God service og godt lokalkendskab i netværket”
 
Marianne F. Nielsen
HSEQ Manager
BEWIsynbra flamingo

Erhvervsforum hjalp os med at finde hinanden som samarbejdspartnere

“Tak for kontant udbytte af medlemskabet. Efter et møde i november 2019 satte Erhvervsforum os i forbindelse med hinanden og vi arbejder  nu sammen om en APP-udviklingsopgave og undervisningsopgaver på skoler.
Så de første fakturaer er sendt. Det var en win-win-kontakt”
 
Asger Henriksen                         Morten Walsted
Octacat                                      Edugaim