Den gode dialog skaber resultater

Siden 2010 har der fra kommunalt hold været fokus på vækst og en vedholdende satsning på dialog og samarbejde med virksomhederne i Holbæk. Det har ført til forbedrede lokale rammevilkår både for etablerede virksomheder og for iværksættere, hvilket disse ti tiltag alle er konkrete eksempler på:

  • Etablering af regionens største vækstfabrik
  • Afskaffelse af dækningsafgiften som led i partnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum, DI og LO/3F
  • Etablering af 'Én indgang til kommunen for erhvervslivet'
  • Nedbringelse af sagsbehandlingstiden til blot seks dage (pr. ultimo 2014)
  • Afskaffelse af byggesagsgebyrer
  • Hurtigere lokalplanlægning
  • Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Dansk Erhverv om øget fokus på uddannelsesmulighederne
  • Oprettelse af rekrutteringsservice i Arbejdsmarkedscentret
  • Informationsmøder om mulighederne i de kommunale udbud for det lokale erhvervsliv
  • Reorganisering af turismeindsatsen og fokus på vækst via events
Rediger Flyt Fjern