Spring til indhold

FNs verdensmål i et dansk perspektiv

Foredrag Holbæk Erhvervsforum inviterer til foredrag med Steen Hildebrandt om FNs 17 verdensmål i et dansk perspektiv.
25.08.2020

FNs  17 Verdensmål i et dansk perspektiv

 

Det er Holbæk Erhvervsforums fornøjelse at kunne byde velkommen til Formand for 2030-Panelet og professor i organisations- og ledelsesteori, Steen Hildebrandt. 

FN har udformet 17 verdensmål, men det tog sin tid for Danmark at få disse på dagsordenen. Her har Steen Hildebrandt gjort et bemærkelsesværdigt arbejde. Med sine foredrag ønsker han fortsat at oplyse danskerne om, hvordan verdensmålene kan implementeres i virksomhederne. Skal din virksomhed bidrage til bæredygtighed, gode arbejdsforhold og reducere uligheder?

Steen Hildebrandt er formand for 2030-Panelet, der samarbejder med -og understøtter 2030-Netværket, der er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN´s Verdensmål.

Steen Hildebrandt holder en lang række foredrag om FN´s Verdensmål, og hvordan danske kommuner, organisationer og virksomheder kan skabe mening og resultater ved at implementere disse. Som redaktør på bogen ”Bæredygtig Global Udvikling – FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” er han i Danmark en toneangivende og dagsordenssættende stemme på området.

Steen er en meget erfaren og dedikeret foredragsholder med stor tyngde. Han har skrevet, redigeret og bidraget til mere end firehundrede bøger om organisation, ledelse og samfundsforhold. Aktuelt har han et skarpt dansk fokus på FN´s 17 verdensmål, og hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke staten, regioner, kommuner og private virksomheder. Hvordan vil vi forholde os til FN´s mål og anbefalinger? Hvilke krav vil vi konkret møde, og hvad betyder dette for politikere, ledelse og ledere i den offentlige sektor i Danmark?

Steen er i dag professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han er Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København samt adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Foredraget med Steen Hildebrandt er det årlige foredrag som afholdes i forlængelse af Holbæk Erhvervsforums Generalforsamling.  

 

 

Kun for medlemmer - kun en pr. virksomhed
kun en pr. virksomhed
kun en pr. virksomhed
Kr. 250,- pr. deltager

Bemærk

Vi anmoder om at medlemsvirksomhederne begrænser tilmeldingen til 1 person pr. virksomhed. Begrænsningen medfører, at vi arbejder efter først til mølle princippet. Tilmelding bedes meddelt senest den torsdag den 20. august kl. 12.00. Hvis en medlemsvirksomhed ønsker at deltage med flere end én person bedes dette oplyst ved tilmeldingen, og hvis der er plads vil sekretariatet efter tilmeldingsfristen give meddelelse herom.

Generalforsamling
Foredrag
Middag

 Feedback

Sidst opdateret

10.08.2020

Ansvarlig redaktør

Lena Green

FNs Verdensmål i et dansk perspektiv

 

Tidspunkt:

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16:30-17:45.

Sted:

Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk 

Tilmelding:

Kan først ske i august efter udsendelse af dagsorden til generalforsamlingen. Men sæt datoen i kalenderen. 

Senest den torsdag 20. august 2020.

Bemærk Pga. Coronavirus er der begrænsning for antal deltagere. Vi kan max. være 150 deltagere til foredraget. Billetterne fordeles efter først til mølle princippet. 

Pris:

Gratis Efter først til mølle princippet. 

Bemærk at der opkræves et no-show- fee på kr. 250,- ved manglende afbud.

Med din tilmelding giver du samtykke til at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerlister m.m., der kan deles med andre deltagere og Erhvervshus Sjælland i et fælles CRM-system.