Spring til indhold

Cybersikkerhed for virksomheder

Holbæk Erhvervsforum har i samarbejde med InterForce fornøjelsen af at, invitere til et arrangement om cybersikkerhed afholdt hos vores medlemsvirksomhed Military Equipment Denmark.
24.09.2021

Cybersikkerhed for virksomheder

Holbæk Erhvervsforum har i samarbejde med InterForce fornøjelsen af at, invitere til et arrangement om cybersikkerhed afholdt hos vores medlemsvirksomhed Military Equipment Denmark.

InterForce
InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken, således at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForces formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

Cybersikkerhed
Temaet for denne morgen er cybersikkerhed for virksomheder. Flere undersøgelser viser, at danske virksomheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod it-kriminalitet. Særligt de små og mellemstore virksomheder har svært ved at vurdere risikoen for cyberangreb og har ofte ikke de rette kompetencer til at sikre et forsvarligt sikkerhedsniveau.

Cybersikkerhed er en global udfordring. Og truslen fra både cyberkriminalitet og cyberspionage mod danske myndigheder og virksomheder vurderes til at være 'meget høj' i Center for Cybersikkerheds  årlige trusselsvurdering.

Rapporten Assessment on the Status of CyberSecurity in Denmark  påpeger med al tydelighed, at danske virksomheder underprioriterer cybersikkerhed. For eksempel svarer 48 procent af de ansvarlige for it-sikkerhed eller databeskyttelse, at sikkerhedsprocedurerne ikke overholdes i alle situationer. De hyppigste årsager hertil er mangel på tid og ressourcer, ledelsens indflydelse, og at procedurerne griber ind i organisationens andre arbejdsgange.

Industriens Fonds Cyberindsats
Virksomheder bliver i stort omfang udsat for cyberkriminalitet og alt tyder på at både antallet og omfanget af angreb vil stige fremadrettet. Angrebene koster danske virksomheder dyrt på både bundlinje, kunderelationer og renommé. Derfor er det vigtigt at stille skarpt på cybersikkerheden i danske virksomheder, men også hos samarbejdspartnere og leverandører.
På den baggrund har Industriens Fond iværksat en særlig indsats med fokus på cyberkriminalitet. Fonden har afsat 100 mio. kroner til formålet, og de skal blandt andet bruges til at forbedre virksomheders og medarbejderes adfærd og kompetencer inden for cyber-området.

 

Indlægsholdere

Nicholas Karlsen
Nicholas vil bl.a. præsentere cybertrusler ud fra PwCs Cybercrime Survey- en årlig undersøgelse, der siden 2015 har taget pulsen på cyber - og informationssikkerheden i dansk erhvervsliv o gi den offentlige sektor. Nicholas er tidligere søofficer og har +20 års erfaring med  cyber - og informationssikkerhed samt fysisk sikkerhed fra forsvaret, NATO og PwC. 

Troels Langkjær
Morgenens anden indlægsholder er Troels Langkjær. Troels er Cybersikkerhedsekspert med afsæt i egen virksomhed, Langkjaer Cyber Security Consulting.Troels Langkjær er datalog og ekspert i cybersikkerhed med +15 års erfaring med cybersikkerhed fra forsvaret, som iværksætter og fra stillinger i det private erhvervsliv. Troels er hyppig oplægsholder og underviser i cybersikkerhed og er ekstern lektor ved Københavns Universitet. Troels er specialist og vil ud fra emnet gå i detaljen.

Tim Sloth Jørgensen
Tim Sloth Jørgensen er Senior Advisor hos Industriens Fond med fokus på Cyberindsatsen. En indsats som skal medvirke til at forbedre cybersikkerheden i SMV’er. Han har været i forsvaret i 41 år og har bl.a. været Forsvarschef. Han gik på pension i 2011 med grad af Admiral. Tim Sloth Jørgensen har siden 2011 haft en aktiv karriere i det private erhvervsliv som bl.a. Strategidirektør, Adjungeret professor hos CBS i offentlig ledelse, samt en række bestyrelsesformandsposter.

Thomas Ludvigsen
Afslutningsvis vil militærrådgiver, regionsansvarlig og Major af Reserven Thomas Ludvigsen, InterForce & Roi Consulting A/S, fortælle om InterForce og det netværk af virksomheder, som InterForce arbejder sammen med.

 

 

Tilmelding

Med din tilmelding giver du samtykke til at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste m.m., der kan deles med andre deltagere og Erhvervshus Sjælland i et fælles CRM-system.

 

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

08.09.2021

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Praktiske oplysninger

Tid:
Fredag d. 24. september 2021
kl. 08:30 - 11:00 (mulighed for morgenmad fra kl. 8:00)

Sted:

Military Equipment Denmark (MED)
Virkelyst 1
4420 Regstrup


Tilmelding nødvendig senest 22. september via tilmeldingsformularen til venstre. 

Bemærk at tilmelding først er registreret, når du har modtaget en mail med kvittering.

Med din tilmelding giver du samtykke til at dine tilmeldingsdata gemmes og anvendes til deltagerliste m.m., der kan deles med andre deltagere og Erhvervshus Sjælland i et fælles CRM-system.

Pris:
GRATIS

Du skulle kunne logge ind via pc, mac, tablet eller telefon.