Spring til indhold

Digemosevej 6

Erhvervsgrund til salg

Kommunen sælger én grund på 3.339 m²

luftfoto (pdf)

Lokalplan nr. 1.11 (pdf) er gældende for området

Ejendomsmægler: Home, Holbæk

 

Generelle salgsbetingelser:

De enkelte områder skal bebygges/anvendes i overensstemmelse med bestemmelser i de respektive lokalplaner.

Arealerne sælges byggemodnede og skal være bebygget senest 3 år efter overtagelsen.

Salgspriserne for erhvervsarealerne for 2013 er fastsat til kr. 150,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der ikke må opføres beboelse, og kr. 250,00 pr. m² for de grunde, hvorpå der må opføres beboelse i tilknytning til erhvervsbyggeriet. Priserne er plus moms.

Købesummen skal betales kontant pr. overtagelsesdagen.

Endvidere skal køber betale lednings- og tilslutningsbidrag til vandforsyning, elforsyning og varmeforsyning samt udstykningsomkostninger. Tilslutningsbidrag til kloakforsyning er indeholdt i grundkøbesummen.

Nærmere vilkår for salg af arealerne kan oplyses ved henvendelse til Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

05.07.2016

Ansvarlig redaktør

Lena Green

Home Holbæk v/Michael H. Jørgensen A/S

att: Nicolaj Zander Olsen

Labæk 13
4300 Holbæk
Telefon: 40305959
Email: zander@home.dk
Web: www.home.dk/holbaek