EU- Persondataforordning - Når din virksomhed at blive klar?

Bliv klar til EU- persondataforordningen træder i kraft næste år, og undgå store bøder - her får du vigtig information omkring hvad forordningen betyder for din virksomhed og hvilke krav, der stilles.
27.09.2017

Når din virksomhed at blive klar til EU-persondataforordningen? 

EU vedtog den 24. april 2016 en omfattende forordning om persondata, som får direkte virkning i Danmark efter en overgangsperiode på 2 år. Forordningen får betydning for alle virksomheder – store som små – idet der skal udarbejdes skriftlige politikker for, hvordan virksomheden håndterer oplysninger om fysiske personer – det være sig kunder eller medarbejdere. Overtrædelser kan sanktioneres med bøder i millionklassen!

Advokat Karsten Holt fra Advodan i Holbæk vil fortælle om, hvad forordningen betyder for din virksomhed, og hvad der allerede er gældende ret i dag efter persondataloven. 

Temamødet har særlig fokus på persondata i forbindelse med rekruttering og ansættelse af medarbejdere, herunder emner som:

  • Hvad må man som arbejdsgiver indhente af oplysninger ved rekruttering, og hvor længe må man gemme dem?
  • Hvilke personlige oplysninger må man altid behandle om medarbejdere, og hvad kræver samtykke?
  • Hvilke krav gælder, hvis man vil overvåge sine medarbejdere?
  • Hvad må man efter medarbejderes ophør, herunder i forhold til medarbejderes emails?

Imidlertid er ca. 80 % af forordningen regler, der allerede gælder i dag efter den danske persondatalov, som trådte i kraft i juli 2000.

En undersøgelse, som Advodan har fåret foretaget via Epinion viser imidlertid, at

  • 50 – 60 % af virksomheder med 1 – 49 ansatte har intet eller ringe kendskab til persondatareglerne, som de er gældende i dag
  • Kun ca. 1/3 har skriftlige procedurer for behandling af persondata på f.eks. medarbejdere og kunder
  • Ca. 70 % har intet kendskab til de nye EU-regler

Så benyt lejligheden til at blive opdateret på de nye persondataregler. 

Kurset er en gentagelse af det kursus vi afholdte i juni 2016.

TILMELDING: Feedback

Sidst opdateret

08.08.2017

Ansvarlig redaktør

Lena Green

EU- Persondataforordning - Når din virksomhed at blive klar?

Tidspunkt:

Onsdag d. 27. september 2017 kl. 14.00-16.00.

Sted:

Holbæk Erhvervsforum, Ahlgade 1C, 4300 Holbæk 

Tilmelding:

Tilmelding kan ske via tilmeldingsmodulet til venstre.

Senest den mandag d. 25. september 2017.

Pris:

Gratis for medlemmer af Holbæk Erhvervsforum, Holbæk Byforum og Holbæk Turismeforum.